FILEMONKEY HULP
De Systemen 2005 van het auteursrecht MonkeyJob
Alle voorgebe*houde rechten
Franse Vlag Francais Francais Duitse Vlag Deutsche Deutsche Spaanse Vlag Espa? Espa?

Huis Producten Forums Contact
Algemene FAQ Het Huis van het product
De Hulp van het product
Leerprogramma's FileMonkey FAQ Toekenning De Overzichten van de gebruiker Meld een Insect
Zoek naar Gegevens

Voeg toe
Attributen
Geval
Exemplaar of Beweging
De Lijn van het bevel
Data
Codeer
Uittreksel
Vind
Lijst
Noem anders
Zoek en vervang
Spleet
Treed toe
Veeg af
Beknot

Installatie


1.

Als u over vorig installeert installeer van FileMonkey dan het wordt geadviseerd dat u al open vensters FileMonkey en de desinstallatie FileMonkey van uw computer alvorens sluit opnieuw te installeren.

2.

Klik HIER om het FileMonkey installatiepakket te downloaden.

3.

Klik het dossier "FileMonk2.exe" (het dossier dat u in stap 2 hierboven) tweemaal downloadde en volg dan de installatieinstructies.

Als u om het even welke installatieproblemen hebt, contacteer ons


Desinstallatie


Dichte FileMonkey en selecteren dan de kortere weg van de "Desinstallatie FileMonkey" in de omslag FileMonkey van uw beginmenu.

Als dit niet dan werkt kunt u FileMonkey manueel desinstalleren. Eerst, dichte FileMonkey. Dan, vind de omslag dat FileMonkey geïnstalleerd is in (dit is typisch iets als "C:\Program Files\FileMonk"). Schrap deze omslag.

Voer XML RSS Update


Geregistreerde Gebruikers:

Lanceer uw geregistreerde versie van FileMonkey. Van de belangrijkste menu uitgezochte Hulp en toen de uitgezochte Update.

Alternatief, verwijs naar uw origineel ordeontvangstbewijs voor instructies of contacteer ons.

Niet geregistreerde Gebruikers:

Klik HIER om de recentste versie te downloaden.

Problemen:

Als u om het even welke problemen downloadend de recentste versie toen ons contacteren hebt.


Hoofd Venster


Het belangrijkste venster is de belangrijkste interface voor FileMonkey. Klik HIER voor meer informatie over het belangrijkste venster


Voeg aan de Inhoud van het Dossier toe


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, toevoegen" menupunt van het belangrijkste venster.

De Append eigenschap kan gegevens (tekst) aan het begin of het eind van dossierinhoud toevoegen. (Nota: u kunt tekst aan dossier of omslagnamen toevoegen gebruikend de "Rename" eigenschap).

Typ de tekst die u wenst om in toe te voegen toevoegt vakje. Kies als u aan het begin of het eind van dossiers wilt toevoegen. Controleer het de controlevakje "van sub-Omslagen" omvat om de belangrijkste venstermontages uit te breiden om aan dossiers in sub-omslagen te werken.

Klik "Begin" om met de verrichting te beginnen. Als u dossierinhoud wilt beknotten, gebruik de eigenschap van de "Versiering".


Geef Attributen uit


Om deze eigenschap te openen, selecteer het "snel-Vondst het menupunt, van Attributen" van het belangrijkste venster.

Klik HIER voor meer informatie over "het Uitgeven attributen"


Veranderend Geval


Om deze eigenschap te openen, selecteer het "snel-Vondst het menupunt, van het Geval" van het belangrijkste venster.

Van hier kunt u verkiezen om het geval (kapitalisatie) van dossiernamen of omslagnamen in de huidige omslag en/of alle subomslagen te veranderen om het gevalpatroon van uw keus van de verstrekte keuzen aan te passen. Bijvoorbeeld, kunt u geval van dossiers tussen hoofdletters en lager geval veranderen.


De Dossiers van het exemplaar of van de Beweging


Om deze eigenschap te openen, selecteer het "snel-Vondst het menupunt, van het Exemplaar" van het belangrijkste venster.

Van hier kunt u of selecteren om dossiers te kopiëren of dossiers te verplaatsen naar een nieuwe plaats. U kunt naar keuze, dossiers in sub-omslagen kopiëren of bewegen en de originele omslagstructuur opnieuw te creëren.


De Lijn van het bevel (de Banen van de Partij)


Om deze eigenschap te openen, selecteer het "snel-Vondst, het menupunt van het Bevel van de Lijn" van het belangrijkste venster.

Gebruik deze eigenschap om aangepaste partijbanen tot stand te brengen. De banen van de partij kunnen omslagen maken, dossiers anders noemen of bewegen of Engels-massa van veel andere de lijnbanen van het partijbevel uitvoeren. Klik HIER voor meer informatie over de eigenschap van het Bevel "van de Lijn".

Data


Om deze eigenschap te openen, selecteer het "snel-Vondst het menupunt, van Data" van het belangrijkste venster.

Klik HIER voor meer informatie over de eigenschap van "Data"


Encryptie


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, coderen" menupunt van het belangrijkste venster.

Het coderen van uw dossiers zal hen onleesbaar maken tot zij worden gedecrypteerd. Dit is nuttig als u iedereen niet anders gegevens wilt bekijken over uw computer. Slechts hen die weten het encryptiewachtwoord dat u gebruikt de dossiers zal kunnen decrypteren.

Merk op dat de encryptieeigenschap NIET door FileMonkey's kringloopbakbescherming wordt beschermd zodat is het belangrijk dat u niet het wachtwoord vergeet dat u gebruikt.

Om alle doeldossiers te coderen, een (zeer belangrijk) in te gaan wachtwoord en de beginknoop te klikken. Om deze dossiers te decrypteren, richt hen als zij niet (in het belangrijkste venster), ingaan de sleutel worden gericht u gebruikte om hen te coderen en dan de beginknoop opnieuw te klikken om hen te decrypteren.

FileMonkey Encryptor voldoet aan de 128 beetjenorm.

Het zeer belangrijke Vakje van de Tekst:

Gebruik dit vakje om een gedenkwaardige sleutel in te gaan om uw dossiers met te coderen of te decrypteren. U moet deze sleutel herinneren aangezien u het nodig zult hebben om uw gecodeerde dossiers te decrypteren. (Merk op dat dit gebied niet op uitgang voor veiligheidsdoeleinden wordt bewaard). De sleutel kan tot 255 lange karakters zijn.

De Knoop van het begin:

Klik deze knoop om dossiers te coderen of te decrypteren.

Sluit Knoop:

Klik deze knoop om te sluiten coderen venster en terugkeer aan het belangrijkste venster.

Omvat de Subdoos van de Controle van Omslagen:

Controleer dit vakje om doeldossiers in alle niet-verborgen subomslagen te omvatten wanneer het coderen of het decrypteren.

Omvat de Verborgen Doos van de Controle van Omslagen:

Controleer dit vakje om doeldossiers in alle verborgen subomslagen te omvatten wanneer het coderen of het decrypteren.


Het halen van Tekst


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, halen" menupunt uit het belangrijkste venster.

Gebruik FileMonkey om e-mailadressen of andere tekst uit dossiers te halen. Klik HIER voor meer informatie.


Het vinden van Sleutelwoorden


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, vinden" menupunt van het belangrijkste venster.

Gebruik FileMonkey als onderzoeksmotor voor uw computer. Klik HIER voor meer informatie.


De Namen van het Dossier van de lijst


Om deze eigenschap te openen, selecteer het "snel-Vondst het menupunt, van de Lijst" van het belangrijkste venster.

Deze faciliteit zal u toelaten om een lijst van alle namen van het doeldossier of omslagnamen te creëren en te bewaren aan een duidelijk tekstdossier. Van het venster van de "Lijst", selecteer uw opties en klik op "Begin" om de lijst te produceren.

Nota: Selecteer het formaat van Dos om van alle dossiers en omslagen in het formaat van Dos een lijst te maken (bijvoorbeeld: in het formaat van Dos, is c:\my documents\mylargefile.txt vermeld als c:\mydocu~1\mylarg~1.txt)

Selecteer "Volledige Weg" om van alle dossiers en omslagen met hun volledige weg (bijvoorbeeld: in plaats van lijst "myfile.txt", selecteren deze optie om "van c:\myfile.txt" een lijst te maken) een lijst te maken.

Nota: FileMonkey heeft nu basisdrukfunctionaliteit. Klik de knoop van de "Druk" om de fundamentele volledige lijst te drukken. Als u wenst om uw lijst vóór druk te formatteren, klik "sparen" knoop en sla uw dossier in duidelijk-tekstformaat op. Dan open het dossier in uw favoriete tekstredacteur voor formaat en druk uw lijst


Het anders noemen van Dossiers


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, anders noemen" menupunt van het belangrijkste venster.

Klik HIER voor meer informatie bij het anders noemen van dossiers


Zoek en vervang


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, vervangen" menupunt van het belangrijkste venster.

Zoek naar iets en vervangt het met iets anders. Klik HIER voor meer informatie over onderzoek en vervang


Verdeel Dossiers


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, verdelen" menupunt van het belangrijkste venster.

Ga gespleten grootte in het gespleten vakje van de groottetekst in om de grootte van gespleten segmenten te bepalen die u vereist. De opties beschikbaar bij de daling onderaan menu zullen u toelaten om de eenheid van meting te selecteren. Bijvoorbeeld: ga 500 in en selecteer KB om een individuele segmentgrootte van 500KB te bepalen.

Controleer de Originele "de controledoos van de" Schrapping als u wenst om het oorspronkelijke dossier te schrappen nadat het met succes verdeelde is geweest.

Controleer het de controlevakje "van de Auto re-Schrijnwerker" creëer om een knuppeldossier voor elk dossier te creëren dat verdeeld is. Het tweemaal klikken op dit knuppeldossier zal zich automatisch bij de gespleten segmenten aansluiten wanneer u bereid bent om zich bij hen opnieuw aan te sluiten. Bijvoorbeeld, zou dit nuttig zijn als u zich bij dossiers op een andere computer wilde aansluiten zonder FileMonkey te installeren.


Sluit me aan bij Dossiers


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, aansluiten zich" menu bij punt van het belangrijkste venster.

Controleer de de controledoos van de Schrapping van de Gespleten "Segmenten" om de segmenten te schrappen nadat succesvol toetreedt. Als dit niet dan wordt gecontroleerd zullen de segmenten niet geschrapt worden.

Controleer "over Originele" controledoos schrijf als u om over het oorspronkelijke dossier wenst te schrijven.

Selecteer "aansluiten zich bij Dossiers die Gebruikend" optie FileMonkey om zich bij dossiers zijn verdeeld aan te sluiten die gebruikend FileMonkey zijn verdeeld.

Selecteer "aansluiten zich bij Dossiers die de optie Gebruikend van de Derde van de Software" om zich bij dossiers zijn verdeeld aan te sluiten die gebruikend derdesoftware zijn verdeeld. Dit sluit zich aan bij verrichting kan niet in alle gevallen succesvol zijn omdat de verschillende softwarepakketten dossiers op verschillende manieren verdelen en zodat kunnen wij succes waarborgen niet gebruikend deze methode. In het algemeen, als de dossiers met een opeenvolgende uitbreiding (1..2..3...) en zij hebben gehad geen gegevens die aan hen door de derdesoftware toen worden toegevoegd verdeeld zijn zal deze methode o.k. werken. Om aan de veilige kant te zijn, adviseren wij dat u het aangesloten bij dossier test nadat de verrichting voltooit om ervoor te zorgen dat het correct loopt of laadt.

Selecteer binnen de de "Dossiers van de Fusie optie aan van Één Dossier" om alle hoofddossiers van het vensterdoel in 1 groot dossier samen te voegen. Als u sub-omslagen toen omvat zal er 1 nieuw dossier zijn dat in elke sub-omslag wordt gecreeerd.

Klik de knoop van het "Begin" om de verrichting te beginnen die u hebt geselecteerd.

Klik de "Dichte" knoop om het venster te sluiten en aan het belangrijkste venster terug te keren.


Veeg Dossiers af


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, schrappen" menupunt van het belangrijkste venster.

Van hier kunt u doeldossiers van uw harde aandrijving permanent afvegen, doeldossiers van uw harde aandrijving schrappen of permanent Vrije Ruimte van uw aandrijving afvegen. Veeg functionaliteit van FileMonkey af naleeft de de overheidsdod van de V.S. (Vernietiging van Gegevens) norm.

Verzend Dossiers om Bak te recycleren:

Selecteer deze optie om doeldossiers naar de kringloopbak te verzenden. Deze dossiers kunnen van de kringloopbak worden teruggekregen. Merk op dat deze dossiers zullen als uw kringloopbak beschadigd is worden geschrapt, corrupt of gehandicapten.

Schrap de Radioknoop van Dossiers:

Selecteer de optie van de Schrapping "van de Dossiers" om doeldossiers van uw harde aandrijving te schrappen. Merk op dat de dossiers nog op uw harde schijf kunnen blijven en nog door gespecialiseerde terugwinningsprogramma's kunnen terug te krijgen zijn.

Veeg de Radioknoop van Dossiers af:

Selecteer de optie "afvegen van Dossiers" dan doeldossiers van uw harde aandrijving permanent om te wissen en te schrappen. Merk op dat de dossiers niet gebruikend de geschrapte programma's terug te krijgen zullen zijn van de dossierterugwinning hoewel de dossiernamen nog in het VET (de toewijzingslijst van het Dossier) kunnen bestaan. Namelijk: de inhoud van alle afgeveegde dossiers zal permanent gewist worden en niet kan worden teruggekregen.

Veeg FreeSpace op de Radioknoop van de Aandrijving af:

Selecteer deze optie al FreeSpace op de geselecteerde aandrijving permanent om af te vegen. Merk op dat om het even welke geschrapte dossiers op deze aandrijving niet na het uitvoeren van deze handeling terug te krijgen zullen zijn.


Maak Dossiers in orde


Om deze eigenschap te openen, selecteer de "snel-Vondst, in orde maken" menupunt van het belangrijkste venster.

Gebruik deze eigenschap:
  • Het dossiernamen van het gewas
  • De omslagnamen van het gewas
  • Beknot dossierinhoud
Als u om aan dossiers of omslagen in sub-omslagen wenst te werken, controleer de de controledoos "van sub-Omslagen" omvat.
| Ongeveer ons | Privacy | Termijnen | Filialen | Partners | De Systemen MonkeyJob van het auteursrecht 2003 Alle Voorgebe*houde Rechten|